+36 20 544 0765

info@expertvill.hu

EPH kiépítése, EPH nyilatkozat

Az EPH kiépítés, azaz az Egyenpotenciálú Hálózat kialakításának lényege

Az EPH bekötés lényege, hogy az épületen belüli fémszerkezetek összekötésével, az azok közötti potenciálkülönbséget a lehető legkisebbre csökkentsük.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Áramütés akkor érhet minket, ha két olyan felületet érintünk meg egyszerre, amely között eltérő a potenciál és így a két pont között feszültség lép fel. Ezért van az, hogy például a madarak a villanyvezetéken nem égnek meg, mert egy vezetéken belül nem lép fel potenciálkülönbség.

Ugyanezen elvet használva légkábelek javításánál helikopterről egy vaspálcával először egyenpotenciálra hozzák a helikopterre a vezetéket, és utána a szerelő már biztonságosan tud rajta dolgozni, ahogy az alábbi videón látható:

Az EPH nyilatkozat

Ennek hétköznapi jelentősége, hogy EPH nyilatkozat nélkül nem helyezhető üzembe például villanybojler, gázkazán, illetve elektromos kazán

További fontossága:

  • A villanyszerelő által kiállított EPH nyilatkozat igazolja a rendszer szakszerűségét és megfelelőségét.
  • Megléte jogi jelentőséggel is bír, mert hiánya esetén egy bekövetkezett áramütés felelősségét súlyosbíthatja a tulajdonos, illetve kivitelező terhére. Villámkár esetén jelentős mértékben növelheti az anyagi károkat, mert hiánya esetén annak anyagi terheit nem a biztosító, hanem a tulajdonos, illetve kivitelező kell viselje.
  • Az EPH nyilatkozat része egy áttekintő táblázat, amely megkönnyíti a rendszer későbbi felülvizsgálatát, karbantartását, illetve bővítését.

Mit kell bekötni az EPH hálózatba a kiépítés során?

Az EPH kiépítés során két fő irányt különböztethetünk meg.

Az EPH csomópontba közvetlenül kell bekötni

  • az EPH céljára létesített mesterséges földeléseket, illetve az épület villámhárító berendezésének földelését
  • számottevően nagy fémhálózatokat, így például közművek
  • a betápláló vezeték PEN vezetőjét
  • EPH-gerincvezetőket
  • Központi földelősínt, kapcsot
  • Napelem fém tartószerkezetét

Az EPH hálózatba bármely szabványos csatlakozási ponton be lehet kötni

  • Fűtés
  • Bojler
  • Gázóra

Emellett van több olyan berendezés, amelynek bekötése teljesen felesleges az EPH hálózat rendszerébe, annak ellenére, hogy a  villanyszerelés régi szabványai alapján ezek még mindig élnek a szakmai közhiedelemben.

Az MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány az EPH-val kapcsolatban a következőket írja:

„Azokat a bejövő fémes részeket, amelyek veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek be és nem részei a villamos berendezésnek, minden egyes épületben a védőösszekötő vezető felhasználásával be kell kötni a fő földelőkapocsba.

Ilyen fémes részekre példák a következők:

  • az épületben lévő közüzemi csővezetékek, pl. gázvezetékek, vízvezetékek, távfűtési rendszerek;
  • a szerkezeti idegen vezetőképes részek;
  • a vasbeton épületszerkezetek hozzáférhető fém részei

Az ilyen, az épületbe kívülről bevezetett vezetőképes részeket az épületen belül, az épületbe való belépési pontjukhoz a lehető legközelebb kell bekötni az egyenpotenciálú összekötésbe. Az épületbe belépő, a belépésüknél szigetelő közdarabbal ellátott fémcsöveket nem kell a védő egyenpotenciálú összekötésbe bekötni.”

Egy a nem a műszaki szabványok által előírt EPH bekötés akár még gondot is okozhat. Így többek között:

  • Egy erkélykorlát bekötése esetén ha valahol kóboráram keletkezik, a védelem leoldásáig akár 1-5 másodperc is eltelhet rosszabb esetben, és addig a vasszerkezeten megjelenik a feszültség.
  • Ha olyan berendezés, fémszerkezet kerül bekötés alá, amely nem elégíti ki villámvédelmi „s” veszélyes megközelítés távolságot a villámvédelmi berendezés és a földelt fémszerkezetek között, akkor létrejöhet egy villamos átívelés, és ezáltal gyulladás, amely tűzveszélyes helyzetet teremthet. Műszaki szempontból egy ilyen rendszer a tűzvédelem alap kritériumainak nem felel meg.

Tehát a megfelelően kialakított EPH kiépítés nem arról szól, hogy minden idegen vezetőképes fémes berendezés bekötésre kerül az egyenpotenciálra hozó hálózatba a villamos rendszerben.

Érintésvédelmi vizsgálat alapján egy ilyen módon kiépített és csatlakozó rendszerre nem is adható EPH nyilatkozat.

A földelés és az EPH hálózat

Családi házaknál az EPH kiépítés része a földelés, és ennek részeként a földelőszonda leverése. E bekötés szükségességének az a szabványok által is alátámasztott oka, hogy ha a szolgáltatói oldalon a villamos rendszer bármely részében az érintésvédelmi védővezető célját szolgáló bármely vezeték vagy berendezés sérül, legyen egy tovább élő védelem, és fennálljon az egyenpotenciálra hozás.

Az EPH kiépítés során zöld-sárga vezetéket használunk az érintésvédelem biztosítására

Miután a villanyszerelés alkalmával megfelelő módon kialakításra került az egyenpotenciálra hozás a elektromos rendszer egészén, egy érintésvédelmi vizsgálat után kiállításra kerül a megfelelőségi nyilatkozat.

  error: Szerzői joggal védett tartalom !!